Velkommen til

Stormgust Trepleie AS

Om oss

Stormgust Trepleie AS held til i ei flott lita bygd på Sunnmøre som heiter Tjørvåg og vart etablert 2020. Vi utfører trepleie og felling innan privat- og næringsmarknaden. Det er berre å ta kontakt med oss skulle de trenge ein arborist til entan å felle eit tre eller gjeve det eit stuss. Vi finn ei løysing som passar deg.

Stormgust Trepleie AS tek seg av alle type oppdrag innan arboristyrket som felling, trepleie og konsultasjon. Vi tilbyr tenester knytta til forvalting av tre i park og byrom. Dette omfattar tilstandsvurdering, taksering, registrering og vern. Vi tilbyr også tenester rundt bevaring av kulturlandskap og fjerning av svartelista tre.

Våre Tjenester

Trefelling

Vi har det vi treng av utstyr til å ta oss av dei aller fleste oppdrag. So vi vil gjerne hjelpe deg med ditt tre. Om det gjeld fleire tre ...

Trepleie

Vi bruker sele og tau for å klatre rundt i treet når vi beskjerer. Dette betyr at vi kan kome oss rundt i heile trekrona, og kan jobbe utan behov ...

Fagkonsultasjon og Vern

Der er lover og forskrifter som både stiller krav til vern og ivaretaking av trua treslag som til dømes eik. Dette gjeld òg historiske tre eller tre på verna område. ...

Galleri