Stormgust Trepleie AS held til i ei flott lita bygd på Sunnmøre som heiter Tjørvåg og vart etablert 2020. Vi utfører trepleie og felling innan privat- og næringsmarknaden. Det er berre å ta kontakt med oss skulle de trenge ein arborist til entan å felle eit tre eller gjeve det eit stuss. Vi finn ei løysing som passar deg.

Stormgust Trepleie AS tek seg av alle type oppdrag innan arboristyrket som felling, trepleie og konsultasjon. Vi tilbyr tenester knytta til forvalting av tre i park og byrom. Dette omfattar tilstandsvurdering, taksering, registrering og vern. Vi tilbyr også tenester rundt bevaring av kulturlandskap og fjerning av svartelista tre.

Kontakt oss for ein hyggeleg og uforpliktande prat!