Vi bruker sele og tau for å klatre rundt i treet når vi beskjerer. Dette betyr at vi kan kome oss rundt i heile trekrona, og kan jobbe utan behov for kran eller lift. Vi kjem gjerne på befaring for å sjå på trea og diskutere alternative løysingar for at trea skal vere sikre og samtidig sjå pene ut. Stormgust Trepleie AS har kompetanse og erfaring til å ta godt vare på trea dine. Vi tilbyr fagmessig utføring og avstiving av tre. Ein arborist har den nødvendige kompetansen til å utføre beskjering på ein skånsam måte. Kraftig vind eller storm kan få heile tre til å brekke eller velte på andre tre, hus, bilar eller infrastruktur. Det er veldig viktig å arbeide førebyggande slik at ein unngår mest mogeleg skadar etter kraftig ver. Ein arborist kan hjelpe til med utføringa av dette arbeidet og vere med på å redusere risikoen for framtidige skadar og moglege økonomiske konsekvensar.